Confidentialitatea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice www.sscent.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra sau o alta persoana
Datele personale ale clientilor nu vor fi trimise catre terti si vor fi folosite exclusiv in scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) si pentru informari comerciale referitoare la produsele comercializate de noi, in masura in care v-ati exprimat acordul in acest sens.